Strona główna

6 marca 2011

„…Druga chorągiew, „gończa”

miała jako godło dwa żółte krzyże na niebieskim polu…”

 

Jan Długosz

z Roczników czyli Kronik sławnego Królestwa Polskiego

 

 

Chorągiew „Gończa” była Chorągwią Pościgową. W okresie bitwy pod Grunwaldem w 1410r dowodzona przez Andrzeja z Brochowic, herbu Ossorya. Rycerzami przedchorągiewnymi byli wówczas: Jan Sumik z Nabroża, Bartosz i Jarosz z Płomykowa z rodu Pomian, Dobiesław Okwia z domu Wieniawa i Czech Zygmunt Pikna.

 

W czasach współczesnych Chorągiew Gończa została powołana na cele inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, jako jedna z ośmiu Chorągwi Polskich. Od 2005r Chorągiew dowodzona przez Stanisława Kulę h. Dąbrowa (w latach 2000- 2001 dowodził Chorągwią Pogoń, a w latach 2002 -2004 Chorągwią Słupy Gedymina)

 

W ciągu tych wszystkich lat zmieniali się ludzie, grupy, lecz powoli z roku na rok, instytucja Chorągwi Gończej zaczęła przekształcać się w coś więcej niż tylko symbol, pod którym jednoczymy się na Polach Grunwaldu. W chwili obecnej jest to wspólnota ludzi, których łączy dążenie do odtwarzania historii i kultury materialnej okresu „okołogurunwaldzkiego” oraz propagowaniem idei współpracy na wszystkich szczeblach odtwórstwa historycznego.